Despre finantator

În conformitate cu Acordul Spațiul Economic European (SEE) dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, Islanda, Norvegia și Liechtenstein, pe de altă parte, România beneficiază de ajutor financiar nerambursabil.În cadrul Memorandumului de Înţelegere pentru Implementarea Mecanismului Financiar SEE 2009 – 2014, semnat între statele donatoare Islanda, Norvegia și Liechtenstein și România, partile au stabilit implementarea Programului „PROMOVAREA DIVERSITĂȚII ÎN CULTURĂ ȘI ARTĂ ÎN CADRUL PATRIMONIULUI CULTURAL EUROPEAN”.

Programul este implementat de Ministerul Culturii din România, prin Unitatea de Management a Proiectului (UMP), în calitate de Operator de Program, în parteneriat cu Consiliul Artelor Norvegia (Arts Council Norway), în calitate de Partener de Program din statele donatoare.

Scopul Programului „Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european” se referă la:

- sporirea dialogului cultural și protejarea identității europene prin înțelegerea diversității culturale;
- reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Spațiului Economic European;
- consolidarea relațiilor bilaterale dintre statele donatoare și România.
"Proiect finantat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein si Gurvernul Romaniei"